Jeg har problemer med et bestemt level. Er det i stykker?