Hva skjer når jeg installerer Taste Buds på nytt? Vil jeg ikke miste fremdriften?