Vad händer när jag ominstallerar Taste Buds? Kommer inte min tidigare spelstatistik att försvinna?