Jag hittade inte något svar på min fråga. Vad bör jag göra?